Waarom een zwemdiploma?

Het behalen van een internationaal zwemdiploma is geen gemakkelijke opgave en dat is misschien maar goed ook! Het behalen van een zwemdiploma zorgt ervoor dat kinderen voldoende zwemveilig worden en zich kunnen redden in onze waterrijke wereld. Want water is overal om ons heen en een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Daarnaast gaan we met warm weer massaal afkoelen in zwembaden, meren, plassen en de zeeën, waarbij er natuurlijk ook mogelijkheden tot verdrinking zijn. Het is daarom van groot belang dat kinderen over een goede zwemvaardigheid beschikken om zichzelf te kunnen redden.

De eisen van tegenwoordig zijn een stuk zwaarder geworden. Maar waarom is dat eigenlijk? En waarom zijn er tegenwoordig 3 Internationale zwemdiploma’s? Alles is in beweging en zo ook het zwemonderwijs. Waarom er een nieuwe diplomastructuur is gekomen, het bekende Zwem-ABC vanuit Nederland, en waarom kinderen op een goede manier moeten leren zwemmen, leggen we u graag uit.

Motieven:

Om de kwaliteit van het zwemonderwijs te vergroten, is men opzoek gegaan naar de motieven om te leren zwemmen. Want waarom is goed leren zwemmen zo belangrijk en wat kan men in de toekomst met zijn of haar zwemdiploma? Uit onderzoek kwamen de volgende motieven naar voren:

 • Veiligheid / het kunnen overleven in water
 • Recreatief zwemmen als vrijetijdsbesteding
 • Kunnen deelnemen aan andere waterrijke activiteiten, zoals wedstrijdzwemmen, snorkelen en zeilen
 • Voor de gezondheid

Vertaald naar doelstellingen:

Vanuit bovenstaande motieven kunnen er 2 hoofddoelstellingen worden ontleed. Zo is de belangrijkste doelstelling natuurlijk de zwemveiligheid, welke erg belangrijk is om zichzelf te kunnen redden in het water. Over de hele wereld vindt recreatie vaak plaats aan het water (vissen), op het water (zoals zeilen), onder water (zoals snorkelen) en vooral in het water (vrij zwemmen, afkoelen). Omdat water over heel de wereld een belangrijke rol inneemt en omdat iedereen eigenlijk een levenlang zou moeten zwemmen, wordt het zwemonderwijs gebaseerd op de 2 hoofddoelstellingen:

 • Een hoge mate van zwemveiligheid
 • Een introductie op de vrijetijdsbesteding (aan, in, op en onder water)

 

Hoofddoelstellingen omgezet naar 11 basiselementen:

De 2 bovenstaande doelstellingen van het zwemonderwijs, zijn dus eigenlijk de rode draad door het zwemtraject. In een logische opbouw van de 3 Internationale zwemdiploma’s zijn de doelstellingen het eindpunt, maar er moet natuurlijk ook een leertraject plaatsvinden om tot dit eindpunt te komen. Om deze redenen zijn de doelstellingen onderverdeeld in 11 basiselementen, dit zijn:

 1. Te water gaan, bijvoorbeeld springen, potloodsprong, duik (kopsprong) en een koprol
 2. Ademhalen
 3. Draaien
 4. Onder water zwemmen & oriënteren
 5. Drijven op buik & rug
 6. Watertrappen
 7. Survival / overleven
 8. Voortbewegen, zoals de schoolslag, rugslag, borst- en rugcrawl

De 8 basiselementen zijn verweven door deskundige in Nederland en komen dus bij elk diploma terug. Gedurende het zwemtraject worden de oefeningen natuurlijk steeds moeilijker gemaakt, zodat de hoofddoelstellingen aan het einde van het zwemtraject worden beheerst.

Internationale zwemdiploma’s met een normering:

Om de kwaliteit van 8-tal basiselementen te kunnen toetsen, zijn er diploma-eisen opgesteld. De eisen voor het Nederlandse Zwem-ABC omvatten dan ook de vaardigheden die een kind moet beheersen om veilig te kunnen zwemmen in een zwembad of in het buitenwater. Met vooraf opgestelde diploma-eisen kan Swim Academy Turbo het zwemtraject zo deskundig inrichten dat er een opbouwende rode draad door het gehele zwemtraject loopt. Uiteraard totdat het kind de vaardigheden beheerst en mag afzwemmen.

Door logische opbouw van het Nederlandse Zwem-ABC, wordt de leerling na het behalen van ieder zwemdiploma weer iets vaardiger en dus ook veiliger in het water. Daarbij staat niet altijd de techniek van de zwemslagen centraal, maar gaat het vooral om het veilig en vrij bewegen in het water in alle situaties waarin men terecht kan komen. De logische opbouw van het Zwem-ABC is dus verwant aan de hoofddoelstellingen van het zwemonderwijs: een hoge mate van zwemveiligheid en een introductie op de vrijetijdsbesteding.

In 4 badjes leiden wij kinderen op naar het complete zwem-ABC diploma’s?

Bad 1 (blauw)

1. Te water gaan, onderwater oriëntatie, ademhalen kortom het kind dient een vriendje van het water te zijn.

2. Drijven op de rug en buikligging.

3. De enkelvoudige rugslag.

4. De bekende schoolslag (arm en beenslag).

5. Borst en rugcrawl beenslag.

 

Bad 2 (rood)

1. Het 10 meter zelfstandig uitvoeren van de schoolslag combinatie (arm en beenslag) met een buikkurk

2. Het 5 meter uitvoeren van de borstcrawl beenslag met ademhaling

3. Het 5 meter uitvoeren van de rugcrawl beenslag

 

Bad 3 (groen)

1. Hier worden de complete Internationale A-diploma eisen aangeleerd/verbeterd, ga naar kolom Officieel Erkend zie kolom diploma eisen.

2. Wilt u het A-diploma verkorten dan kan uw kind deelnemen aan onze Turbo zwemlessen op advies van ons, ga naar kolom Officieel Erkend zie kolom uitleg zwemlessen daar kunt u vinden wat Turbo zwemlessen inhoud (Turbo zwemlessen verzorgen wij momenteel alleen in Nederland).

 

Bad 4 (goud)

1. Hier worden de complete Internationale B en C-diploma eisen aangeleerd/verbeterd, ga naar kolom Officieel Erkend zie kolom diploma eisen.

2. Wilt u het B- of C-diploma verkorten, dan kan uw kind deelnemen aan onze Turbo zwemlessen indien wij dit als advies uitbrengen. Ga naar kolom Officieel Erkend en zie kolom uitleg zwemlessen (Turbo zwemlessen verzorgen wij momenteel alleen in Nederland).